Beleid

Pedagogisch beleid

Als gastouder vind ik het belangrijk om de kinderen goed te begeleiden en hen te stimuleren in hun ontwikkeling. Ik werk volgens het pedagogisch beleid van Berend Botje en volg trainingen om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen.

Visie op het kind.

Ieder kind is uniek en ontwikkeld zich op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo.

Als ouders en ook als gastouder kunnen wij de kinderen ondersteunen zodat zij zich optimaal in een veilige omgeving kunnen ontwikkelen.Die veiligheid wil ik bieden door structuur aan te brengen in de dag. Waarbij een vast ritme en duidelijke regels onmisbaar zijn. Natuurlijk gaat dit hand in hand met een hoop liefde en staat het kind en zijn behoeftes hierbij centraal.

Leeftijd

Binnen een gastgezin mogen in totaal maximaal vijf gastkinderen opgevangen worden in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. De eigen kinderen worden mee geteld. Van die vijf kinderen mogen maximaal vier kinderen van 0 en 1 jaar aanwezig zijn waarvan maximaal twee kinderen van 0 jaar. Als een gastouder zelf kinderen boven de 4 jaar heeft moet zij aan de eisen voldoen die horen bij de categorie hieronder. (dus de groep van 0 tot 13 jarigen.) Een gastouder mag maximaal zes kinderen opvangen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar. Waarbij de eigen kinderen tot 10 jaar worden meegeteld. Van de zes kinderen mogen maximaal vier kinderen van 0 en 1 jaar aanwezig zijn, waarvan maximaal twee kinderen van 0 jaar.

Opvangruimte

Regelmatig voert de bemiddelingsmedewerker een risico inventarisatie en evaluatie uit. Dit om er zeker van te zijn dat de ruimte aan alle wettelijke eisen voldoet.

Noodopvang

Als er noodopvang nodig is dan zijn er collega’s die dit kunnen bieden. Mits zij plek hebben.

Voor degene die een comfort pakket bij Berend Botje afneemt wordt de noodopvang door hen verzorgt.

Dagen waarop geen opvang geboden wordt

Gastouder en ouder zijn verplicht om dagen waarop opvang niet mogelijk is zo vroeg mogelijk te melden. En tenminste een maand van te voren. Indien deze termijn niet in acht wordt genomen dan is de F&F gastouder gerechtigd de opvanguren in rekening te brengen ondanks dat de opvang niet geboden is. In het geval dat de F&F gastouder in verzuim is worden de uren niet aan u berekend.

Ziekte

Als het kind ziek is vind er altijd overleg plaats over het wel of niet bieden van opvang.

Meestal is het voor het kind zelf prettig om dan een dagje thuis te blijven. Afhankelijk van de aard en de ernst van de ziekte kunnen ouder en gastouder een beslissing nemen. Dit hangt ook af van het aantal kinderen dat die dag gebruik maakt van de opvang . Ook kijken we of er sprake kan zijn van eventuele besmetting. Als het kind ziek wordt op school dan haal ik het kind op en stel de ouders op de hoogte.

Achterwachtregeling.

De achterwacht is in geval van calamiteiten binnen 15 minuten ter plaatse. De achterwacht in telefonisch bereikbaar tijdens opvangtijden . Bovendien is de gastouder altijd bereikbaar op de mobiele telefoon.

Brengen\halen van school.

De kinderen worden lopen gebracht en gehaald van school. Het is handig als zij bij regenachtig weer een regenjas en eventueel kaplaarzen bij zich hebben.

Training

Omdat het belangrijk is van alle ontwikkelingen op de hoogte te blijven laat ik word ik regelmatig bijgeschoold door Berend Botje. Door middel van training en cursussen. Zo ben ik altijd up to date en dit komt ten goede aan de kinderen die ik dagelijks opvang.